Kjøpsvilkår 
print Fre 28. Okt 11 16:33

For norske kundar:

Betaling pr 8 dagar. Rekning ligg ved sendinga.
For kundar i utlandet:

Vi godkjenner desse betalingskorta:

- Visa
- EuroCard / MasterCard
- JCB
- Diners
- American Express

Dersom du skal sende oss kortopplysningar på e-post, kan du eventuelt av tryggleiksgrunnar, dele desse opp, og sende oss to ulike e-postar. Bruk då adressa: tinging@nynorskantikvariat.no

All fakturering frå Nynorsk Antikvariat AS skjer i norske kroner (NOK). For kortbetaling treng vi namn, kortnummer, utløpsdato og tryggleikskode (CVC2), dei tre siste sifra på signaturfeltet bak på kortet

Frå utlandet kan du sjølvsagt også betale via bank. Adressa er då slik:

FOKUS BANK ASA
7466 TRONDHEIM
SWIFT: DABANO22
IBAN: NO4981010705398

(Konto 8101 07 05398)

Gje opp fakturannummer som referanse

Det er faktureringsgebyret for kredittsal til utlandet på NOK 100 per faktura. Grunnen til det er at vi har tilsvarande bankkostnader når vi får overført pengar og sjekkar frå utlandet. Men alle som betaler på førehand med kort slepp dette gebyret!