Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 29. mai 2011

Dette er fyrste boki mi, ho er skrivi for snart fem aar sidan og gjennomlesi av Garborg og Johs. Lavik. Etter deira raad den gongen hev eg no prøvt aa støypa henne meir saman. Skildringane er altso dei same, berre meir tilskorne og samanbende.  

Slik står det å lese i føreordet, som er dagsett i juli 1896. Det vil seie på året etter at han var vorten enkjemannn og sat att på prestegarden med to små born.

Boknøtt-boka er altså denne prosaboka frå 1896, som kom ut på Garathuns Forlag i Kristiania. Første boka si gav han ut pseudonymt hjå Mons Litleré i Bergen i 1893, og diktsamlingar sende han ut både i 1894, 1895 og 1896. I åra frametter kom det mange bøker; både forteljingar, dikt, skodespel og anna.
Forteljinga har namn etter hovudpersonen og byrjar med at “fyrste sorgi hans . . . er at han vert av-vend. Det hugsar han vel; for han var tvo og eit halvt aar, men han tek denne motburd som ein kar.  Mori, ho Jorunn, kjem inn i stova og grammar seg: ‘Grisen hev bite meg, trollet’, og so syner ho fram brostet, som ho hev smurt ein smitter tjøra paa. Han stend ser på dette ei stund, guten, og vert heller lang i andlitet; og so segjer han laagmælt, men fast: ‘Dakkas mol, belle napp att igjen!’ Og han kravde kje paa brjostet meir frå den dagen”.
Som vanleg spør vi etter forfattar og boktittel og trekkjer eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat mellom dei som svarar rett. Send svaret ditt innan torsdag 2. juni klokka 10.00 til tinging@nynorskantikvariat.no eller på SMS til 92 82 90 98.

http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S00CFFA84-00CFFBB5
Sun 29. May 11 18:58