Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 5. juni 2011

Ein stillfarande skulelærar frå Sørfjorden i Hardanger, ein fin stilist og ein god forteljar. Han debuterte under krigen med eit hefte om bokglede og boksamling, i serien småskrifter for bokvenner. Fem år seinare skreiv han om Jakob Sande. Men boka vi skal fram til i dag tek for seg møter mellom folk og dyr og mellom aust og vest. Ho er illustrert med tresnitt av Harald Kihle og teikningar av Henrik Sørensen.
Send svaret ditt på SMS til 92 82 90 98 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 9. juni kl 10.00. Mellom dei som har rett svar vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.
http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S00D05683-00D0568B
Sun 5. Jun 11 09:51