Sundagsope! 
print Sat 18. Jun 11 21:54

Sundagsope. Frå og med sundag 19. juni held vi sundagsope. I heile sommar er butikken open alle dagar 10-17, torsdagar 10-18. Somme dagar held vi også kveldsope! For omvisning utanom opningstida, ring mobil 92 82 90 98.