Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Sundagsope!

Sundagsope. Frå og med sundag 19. juni held vi sundagsope. I heile sommar er butikken open alle dagar 10-17, torsdagar 10-18. Somme dagar held vi også kveldsope! For omvisning utanom opningstida, ring mobil 92 82 90 98.

http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S00D1BFC7-00D1BFDB
Sat 18. Jun 11 21:54