Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 19. juni

Forfattaren var godt etablert som lyrikar då han sende ut den første prosaboka si, denne er boknøtta i dag. Ho inneheld ni noveller om menneskje i eit tradisjonsbunde bygdemiljø på Hedemarken, første novella har tittelen “Potetonna”. Seinare har forfattaren skrive mange bøker, både for born og vaksne. Ikkje minst har han markert seg sterkt som biograf for to av våre viktigaste litteratar i etterkrigstida.

Send løysinga, med både forfattar og bok, på SMS til 92 82 90 98 eller med e-post til  tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 23. juni kl. 10.00. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner.

http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S00D1C059-00D1C05C
Sun 19. Jun 11 00:05