Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 3. juli

I 2003 merkte vi oss ein debutant. Han studerte på den tida ved Universitet i Oslo og hadde gått på forfattarstudiet i Bø. Kjekt med ein bygdegut som vedkjende seg dei rurale verdiane og som la handlinga til ein god oppvekst i grisgrendt strok, tenkte vi. Det var noko eige med denne boka, vi møtte verkeleg ei ny og spanande forfattarstemme. Ikkje å undrast på at debutboka vart omsett til tysk og kom ut på Verlag Martin Wallimann, slik også dei to neste romanane hans har gjort. Forfattaren har også skrive skodespel og omsett barnebok frå svensk. Han er kåra til vinnar av to gilde prisar og blitt æra med to gode stipend. Vi ventar oss meir frå denne karen, han er framleis berre 33 år.
    Send svaret ditt på “Boknøtta 3. juli” på SMS til 92 82 90 98 eller på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 7. juli kl. 10.00. Har du rett svar så vert du med i trekkinga av eit gåvekort å Nynorsk Antikvariat på 250 kroner.


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S00D29E46-00D29E49
Sun 3. Jul 11 12:28