Boknøtta 10. juli 
print Sun 10. Jul 11 09:49

Han er borte no. Vi saknar han. Ein god mann å snakke med både i telefonen og når vi møttest, aldri brautande, men lun og gild. Talefør og skrivefør; sjølvsagt var han det, venleg og vensam og med ei arbeidskraft det var mon i. Han var formann i Den norske forfatterforening, han var ordførar i heimkommunen i to bolkar, i heile 28 år sat han i kommunestyret, han var medlem av Norsk Språkråd, saman med kona si dreiv han gard, alt dette om mykje meir, i tillegg til å skrive ei mengd gode bøker både for vaksne og for born.

Det er novellesamlinga som kom ut i revoltåret 1968 vi spør etter; ei samling med 21 stutte forteljingar på 182 sider (paginert 181), alle godt komponerte og velskrivne , somme språklege meisterverk. Typisk nok gav han ut to bøker dette året også.

Som 85 åring vart han utnemnd til Riddar av første klasse av St. Olav Orden for innsatsen sin i norsk kulturliv og for forfattargjerninga si. Siste boka hans kom nokre veker etter han døydde.

Send namn på bok og forfattar til tinging@nynorskantikvariat.no, eller med tekstmelding til 92829098 innan torsdag 14. juli kl. 10.00, og bli med i trekkinga av eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner.