Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 31. juli

Han var mest av alt journalist. Ja, han var så oppteken av faget at han ikkje kunne få sitt siste ønskje oppfylt. Det vil seie; dei siste dagane han levde regierte han gravferda si i detalj; men ei større drøfting om norsk journalistikk, som del av minnesamværet i Bergen, let seg ikkje gjennomføre.  Alle vi som var til stades vil likevel hugse dagen, på same vis som vi aldri vil gløyme personen. Vi saknar han, skulle så gjerne hatt han med oss den dag i dag, men sjukdomen og døden kom brått.

Han var døl og urban på same tid, og han var forfattar; gav ut fem bøker frå 1978 til 1992. Desse nemnde han som “første boka mi”, “indianarboka mi”, og dei tre romanane mine. Vi spør etter den siste romanen.

Tidleg på syttitalet var han redaktør for eit kjent norsk litteraturtidsskrift. Han var alltid engasjert, som pressemann var han markert og ofte original, brennande og uredd, tenkte stort og var internasjonalt orientert. Som forfattar ville han noko med bøkene sine, og med språkleg driv makta han å skape litteratur av samfunnsengasjementet sitt.

Kva bok og kva forfattar? Send svaret ditt innan torsdag 4. august klokka 10.00 til tinging@nynorskantikvariat.no - Du kan også sende tekstmelding til 92 82 90 98. Svarer du rett er du med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.
http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S00D3B897-00D3B89A
Sun 31. Jul 11 00:09