Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 7. august

“No hadde han gått og høyrt på snakket deira so lenge at han kunne leksa. Det var det same kven han snakka med, anten det no var bygdefolk eller sjølve presten, so kunne han vere viss på at dei før eller seinare kom inn på giftarmålet hans og dei ekteskapelege tilhøva”.


Slik byrjar ei prosabok av denne forfattaren, som nok er mest kjend som lyrikar. Boka kom ut på Gyldendal Norsk Forlag i 1946, 17 år etter at han debuterte med ei diktsamling.

I dag er ikkje førsteutgåvene hans lette å få tak i, skulle du vere heldig og kome over ei i eit antikvariat, så lyt du betale ein dryg pris, for diktaren vi snakkar om er etterspurd og omtykt av såvel ”folk flest” som bibliofile.

Det er meir en 40 år sidan han gjekk bort, men dikta hans lever like godt, og kvar jul syng vi eit av dei; ein av våre kjæraste julesongar.

Eit veldrive litteraturselskap, eller venelag, ber namnet hans, det gjev ut årbøker og skipar til det eine gilde kulturarrangementet etter det andre. Nett i desse dagar er dei sers aktive.

Kven er forfattaren, og kva bok er det snakk om? Send løysinga di til tinging@nynorskantikvariat.no eller som tekstmelding til 92 82 90 98, innan torsdag 11. august kl. 10.00. Knekkjer du nøtta så er du med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.

 

 

 

 

 

 http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S00D408E1-00D408E8
Sun 7. Aug 11 19:30