Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 14. august

Mange såg på han som ein sær stridsmann for ei tapt sak, men Nynorsk Antikvariat har berre varme og fine minne om forfattaren. Han var ein god kunde og ven; alltid hjelpsam og hyggeleg. Rett som det var spurde vi han til råds og han kunne svare på dei særaste spørsmåla om norsk målsoge og tidlege nynorskbøker.

Debutboka hans er både tragisk og spanande. I det ytre er det ei intens skildring av ein paranoid person som i ein lang monolog kler av seg sjølv; lag for lag, med minneopplevingar innimellom. Han kjenner seg vakta på av kjende og ukjende fiendar og dette byggjer seg opp til ein eksplosiv panikk. På det indre planet er boka ein djuptpløyande psykologisk roman om ein sinnsjuk person. Sjølvidentiteten hans løyser seg opp i banale ytre åtferdsideal som fører til ei sterk sjølvdyrking og ei motsvarande fordøming av alle som ikkje held hans eigne mål.

Forfattaren var tannlækjar, men likte best å skriva. Etter kvart gjorde han bladarbeid og forfattargjerninga si til leveveg. Han vart redaktør for to svært ulike nynorskblad. Han var ei granskarnatur, det syner att i mange av arbeida hans, ikkje minst i biografiane han skreiv og i dei mange skriftene hans om norsk mål og målreising.

Vi spør om forfattar og bok.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 18. august kl. 10.00. Mellom dei som har rett svar vert det trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner.
http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S00D45BEF-00D45FDD
Sun 14. Aug 11 23:30