Boknøtta 21. august 
print Sun 21. Aug 11 19:42

Ein stutt roman på 95 sider kom ut i 1972. Tittelen er opnar for det meste frå det gildaste til det verste. Forfattaren var uredd og synleg, bonde og kulturpersonlegdom. Han levde livet sitt på strekninga langs jarnbanelinja mellom Voss og Bergen. Då han fylte 90 fekk han festskrift, men var framleis ikkje ferdig med forfattargjerninga si som strekte seg over heile 63 år!

Vi spør etter namnet på forfattaren og tittelen på boka. Send svaret ditt innan torsdag 25. august klokka 10.00 til tinging@nynorskantikvariat.no (eller tekstmelding til 92 80 90 98). Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.