Boknøtta 4. september 
print Sun 4. Sep 11 11:28

Det er 14 år sidan han gjekk bort. Tida går, eg tykkjer ikkje det er lenge sidan eg vitja han og kjøpte bøker av han. Ein heidersmann som eg er glad for å ha kjent.  Son hans, biletkunstnaren, som no er 78 år har nådd lenger ut, gåverike, kloke, kjekke; gilde karar begge.

Til liks med så mange dugande lærarkollegaer skreiv han mykje i Norsk Barneblad (ja, her debuterte sonen også; som teiknar, og han var då ikkje gamle karen). Men det var “faren” vi skulle fram til. Første boka hans kom i 1946 og skildrar folk på fiske. Det kom mange bøker etter kvart, både for små og store, bygdebøker, kulturhistorie og ei rekkje artiklar i lokalhistoriske årbøker.

Den boka vi spør om i dag er ei ungdomsbok av eit uvanleg slag, ikkje minst er ho forvitneleg når vi veit at forfattaren var like gamal då som sonen hans er no. Sjølv sa han at han hadde skrive eit eventyr: “Her er ikkje fortalt korkje om overmenneske eller våpen eller teknisk utstyr som ikkje finst. Det som hender har ikkje hendt, og vi vonar alle at det aldri må hende. Men noko slikt kan skje med vår arme jord, om vi ikkje greier å stogge den vitlause kappvæpninga.”

Det slår meg når eg no les dette, at denne “science fiktion-boka” kom ut same året som eg var med i den store fredsmarsjen som gjekk frå København til Paris. Vi protestrete mot utplasseringa av mellomdistanserakettane i Europa. I Paris møtte vi Oluf Palme, på det store folkemøtet som avslutta marsjen heldt Palme ein glødane tale.

Same gløden hadde også denne gamle norske sosialdemokraten, og boka vi spør om i dag hadde nok også eit pedagogisk siktemål, ho kom ikkje ut på Forlaget Oktober for ingen ting.

Kva er tittelen på boka? Kven skreiv ho? Send svaret ditt på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 8. september kl. 10.00. Du kan også sende tekstmelding til telefon 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett trekkjer vi eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.