Boknøtta 11. september 
print Sun 11. Sep 11 00:16

Han kastar ikkje bort ein einaste dag. Livet er viktig og det er så mykje som skal granskast, skrivast, dokumenterast og skapast. Det var ikkje sjølvsagt at han vart arbeidsfør, og nett det har gjort han både til diktar og dokumentarist.  Sakprosaen hans er eit livsverk i seg sjølv og tre tema står sentralt; arbeidarhistorie, tuberkulosehistorie og andre verdskrigen. Det skjønnlitterære forfattarskapet hans gjer han til ein av våre store forteljarar. Han fløymer over av idear og stoff, han vil noko og han gjev seg ikkje. Engasjementet hans er ukueleg.

Når eg møter han er han levande interessert i det som opptek meg, men eg vil aller helst høyre han sjølv fortelje, for også munnleg er han ein formidlar av “Guds nåde”, om han aldri så mykje kallar seg human-etikar. Eg har kjent han gjennom halve livet mitt og eg nærmar meg seksti. For alders skuld kunne han ha vore far min. Det gledde meg stort at han som åttiåring fekk kongens gull.

Boka vi tenkjer på er sentral i forfattarskapen hans. Knut Johansen melde ho i Klassekampen og kalla ho ”Et kunstnerisk gjennombrudd”. Romanen har kome ut tre gonger; som førsteutgåve (med ein bokklubbvariant), i storskriftutgåve og i sambinding med romanen som kom ut to år før og som boka vi spør om byggjer vidare på. I tillegg har ho kome ut som lydbok.

Adolf Hitler er skriven inn, han gløymer att slipset sitt på kafeen, etter å ha ete sviskegraut, fått ein sviskestein i vrangstrupen og blitt blå i trynet. Men Der Fürer måtte ikkje døy i denne i denne hendinga, difor er det ein kar som får knept han skikkelg rundt magen så steinen kjem ut som eit prosjektil og Hitler må spy.  Dermed kan verdskrigen etter kvart kome i gang og forfattaren vår får stoff til fleire bøker.

Kven er forfattaren? Kva heiter boka?

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no innan kl. 10.00 torsdag den 15. september. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner. Du kan også sende inn svaret ditt som tekstmelding til 92 82 90 98.