Boknøtta 18. september  
print Sun 18. Sep 11 21:00

Vi skal fram til ei novellesamling frå 1977. Forfattaren har skrive mange bøker, om ikkje like mange som sambygdingen hans, som skreiv “Vegen til den turre kjelda”.  I 1982 kom forfattaren med ein roman med ein tittel vi kan seie var “rake motsetnaden” til Heggland sin roman frå 1966.

Bortsett frå det året han var redaktør, har forfattaren stort sett arbeid som lærar i Nord-Hordland. Det er ein truverdig skrivar vi skal fram til, han skriv godt både for vaksne og for born, og dikta hans er det også vel verdt å merke seg.

Kven er forfattaren, og kva er tittelen på novellesamlinga?

Send svaret ditt på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 22. september kl. 10.00. Du kan også sende tekstmelding til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett trekkjer vi eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.