Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 25. september

I 1977 gav Det Norske Samlaget ut 3.dje utgåva av første barneboka til denne forfattaren frå Sunnhordland. Nyutgjevinga, som gjekk inn i forlaget sin klassikarserie, var med illustrasjonar av ein kvinneleg kunstnar frå Sunnmøre. Det var då 54 år sidan boka ho kom ut første gongen.

Vi les om ein gut som heiter Torvall og som er full av idear og tiltakslyst, men som oftast blir hindra av dei vaksne i å utfalde seg. Det står eit friskt ver av forteljinga, replikkane er spontane og råkande, og forfattaren legg ikkje fingrane imellom når det gjeld å vise at også vaksne har sine lyte. Det er ei morosam bok.

Forfattaren er ein kjend og kjær nynorskforfattar; grundvigianar og gjekk i si tid på Voss Folkehøgskule under Lars Eskeland si leiing. Somme av dei første bøkene hans er no vanskelege å få tak i, og prisen i antikvariata er deretter.

I dag er nok barnebarnet hans, som debuterte i 1979, meir kjend og meir lesen, men begge vil bli ståande i norsk boksoge.

Vi spør om tittelen på boka og namnet på forfattaren.

Send løysinga di til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 29. september kl. 10.00. Du kan også nytte tekstmelding til 92 82 90 98. Mellom dei rette svara vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.
http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S00DAA40D-00DAA416
Sun 25. Sep 11 09:35