Boknøtta 2. oktober 
print Sun 2. Oct 11 08:49

Forfattaren denne gongen er også aktiv som dramatikar og sceneinstruktør, og har stått for oppsetjingar både ute og inne og i kyrkjerom. Største romanprosjektet hennar er ein trilogi som ein kan lære mykje kulturhistorie av, i tillegg til å nyte lesegleda. Ein fylgjer folk i Vestlandsbygder gjennom 1800-talet, både fattige og rike, bonde og embetsmenn i arbeid og livsstrid. For siste boka i denne romanrekkja vart ho tildelet ein litteraturpris med religiøst tilsnitt, ja ho var den første som fekk denne prisen for beste skjønnlitterære bok.

Ho er ein meister i å dramatisere den historiske kunnskapen. Slik også med boka vi spør om i dag. Denne har handlinga frå andre verdskrigen og byggjer på sterke faktiske hendingar, om boka elles er fri romandikting. Boka kom ut i 2003.

Livet til diktaren sjølv er heller ikkje fri for dramatiske relasjonar. Ho dukkar opp i fleire av dei store biografiane om viktige personar på 1900-talet. Då finn vi gjerne bilete av henne som den unge og vakre drøymekvinna.

Kva heiter forfattaren? Kva er tittelen på boka frå 2003?

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no  innan torsdag den 6. oktober kl. 10.00. Du kan også nytte tekstmelding og sende denne til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner.