Boknøtta 16. oktober 
print Sun 16. Oct 11 08:53

Forfattaren er omsett til mange framande språk. Vi kjenner til at det finst tekstar av han på svensk, dansk, islandsk, engelsk, tysk, russisk, nederlandsk, fransk, tsjekkisk, ungarsk og latvisk.

I dag er det nok sogespela hans som folk flest møter i levande bruk, men han var ein produktiv forfattar i si tid og skreiv ei rekkje romanar, diktsamlingar og spelstykke.

I den store namnestriden, som enda med at fødebyen hans vart heitande Trondheim, skreiv han teksten til ei jubileumskantate med musikk av komponisten Paul Ludvig Irgens-Jensen, men av di forfattaren ville ha namnet Nidaros vart ikkje dette verket framført i Nidarosdomen slik tanken var. Kantaten vart i staden framført i Oslo ved årsskiftet 1930–31, og då for fulle hus og med overføring i radioen.

Boka vi skal fram til er hans mest kjende roman og kom ut i 1937. Det er ei godt fortald bok og med mykje kjærleik, ho går føre seg i Telemark på 1700-talet.

Kva er namnet på forfattaren? Kva er tittelen på boka?

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 20. oktober kl. 10.00. Du kan også sende tekstmelding til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.