Boknøtta 23. oktober 
print Sun 23. Oct 11 09:48

Forfattaren har ei stor slekt med mange ivrige boksamlarar. Såleis representerer ho idealforfattaren for ein kvar antikvarbokhandlar. Ho var bondekone i Trøndelag og fødde elleve born, ti av dei vaks opp, og mellom desse ein kjend komponist.

Boka vi skal fram til kom første gongen ut det året hovudstaden vår skifte namn frå Kristiania til Oslo og Noreg overtok suvereniteten over Svalbard. Boka har fleire gonger kome i nye utgåver, siste utgåva er illustrert av Wenche Øyen og kom det året Mao døydde.

Tittelen på boka ber namnet til hovudpersonen, ei tretten år gamal jente som tok ansvaret for heim og sysken då mora vart sjuk. Boka fekk framhald av to til. Men denne første er den mest kjende.

Vi spør om namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no  før torsdag 27. oktober kl. 10.00. Du kan også sende tekstmelding til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.