Boknøtta 30. oktober 
print Mon 31. Oct 11 06:28

Vi skal fram til ein mangfaldig og produktiv forfattar frå Vestlandet som aldri har vore redd for å prøve ut nye sjangrar.

Han debuterte med ei diktsamling på Gyldendal og vart for denne prislønt og hylla. Sidan har han gjeve ut bøker på mange forlag; Noregs Boklag, Cappelen, Det Norske Samlaget og på Eide Forlag i Bergen.

Han har også vore sentral og aktiv i arbeidet med å lære andre å skrive, og ikkje fåe forfattarspirer har fått oppleve han som ein dugande og inspirerande læremeister.

For 40 år sidan leverte han hovudfagsoppgåva si i psykologi, i denne drøfta han korleis ulike sosiale oppvekstmiljø påverka ungdommane sitt tilhøve til staden dei kom ifrå.

Han hadde ført i pennen sju romanar før han i 1990 gav ut boka vi skal fram til. Det vart sagt om denne romanen at det kanskje var den viktigaste han til då hadde skrive, og at både Kafka, Beckett og Vesaas kunne falle ein i tankane under lesinga.

Kva heiter forfattaren? Kva er tittelen på boka?

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no  før torsdag 3. november kl. 10.00. Du kan også sende tekstmelding til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.