Boknøtta 6. november 
print Sun 6. Nov 11 22:41

Forfattaren denne gongen var ein kulturpersonlegdom frå Sunnmøre. Eg hadde gleda av å kjenne han og han var både kunnskapsrik, inspirerande og hyggeleg. Humoren, den råkande replikken og den gode historia dyrka og odla han, og gledde andre med, i lyd og lag og på prent.  
Han var målmann, venstremann og fråhaldsman. I yrke hadde han karrierar både i folkehøgskulen og i pressa. Som forfattar debuterte han med ei barnebok i 1947.
Boka vi skal fram til kom ut i 1986 og er den første av to romanar om ei kvinne som må kjempe seg fram, ei einsleg mor med mykje varme og styrke. Handlinga er lagd til Helgelandskysten i mellomkrigstida. Det er ei gripande soge og ei levande og godt fortald miljøskildring.  
Kva heiter forfattaren? Kva er tittelen på boka?
Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no før torsdag 10. november kl. 10.00. Du kan også sende tekstmelding til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.