Boknøtta 20. november
 
print Sun 20. Nov 11 12:48

For 30 år sidan kom det ut ei novellesamling som tok for seg temaet «far». Dei er vel verdt å lese alle dei ni sogene i boka. I åra etter det internasjonale kvinneåret i 1975 var det ikkje berre greitt å vere mann og far. Kvinnene hadde teke styringa og definert rolla si, medan vi menn låg noko etter i sjølvmedvit, vi visste ikkje alltid korleis vi skulle gripe saka an. Like fullt hadde vi barn å vere far for og laut finne ut av korleis vi skulle vere nett det; mann og far på beste vis.

Boka kom ut i Oslo, men forfattaren er vestlending, han var den gongen dramaturg på eit regionteater.

Det er ein allsidig kar vi skal fram til, han har arbeidd både i skulen og i media, laga høyrespel og TV-serie, og står bak ei rekkje teateroppsetjingar både ute og inne. For ti år sidan kom han også med ei flott bok om ein viktig arkitekt her i landet. Det kan nemnast at forfattaren er mellom dei som har fått fylkeskulturprisen i Sogn og Fjordane.

Kva heiter forfattaren? Kva er tittelen på novellesamlinga som tok for seg temaet «far»?

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no  innan torsdag 24. november kl. 10.00. Du kan også sende tekstmelding til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.