Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 4.desember

Frå baksideteksten på boka les vi:
  • «To gutar er på veg til ein countryfestival, den eine kjører med vilje ned ei geit – kva skjer då med den andre?»
  • «Ein middelaldra vestlending er alvorleg sjuk, transplantasjon er tingen – men korleis få tak i nødvendige friske organ?»
  • «Dotter til Katta, fransklektor på katedralskulen, ferskaste ledd i ei solid embetmannsslekt, giftar seg med ein jusstudent, av like solid fiskar- og småbrukarætt. Bryllaupet endar med at Katta set kakekniven i bakenden på ei purke. Kan blandinga av fransk vin og heimelaga øl gje slike utslag?»
Dette er glimt inn i tre av dei ti novellene i boka. Ho kom ut i på J. W. Eides Forlag i Bergen og er skriven av ein forfattar som også er lektor og draumeforskar .

Vi spør etter tittelen på novellesamlinga og namnet på forfattaren.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 8. desember kl. 10.00. Du kan også sende tekstmelding til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S00E22850-00E22852
Sun 4. Dec 11 00:21