Boknøtta 4. desember er trekt 
print Thu 8. Dec 11 16:29

Rett svar på boknøtta 4. desember var Jon Tolaas: Fange i beingrind. Boka kom ut på J. W. Eides Forlag, i Bergen; året 1989. Heldig vinnar av gåvekortet vart Kjersti Brøntveit på Hamar. Gratuler! Takk også til alle andre som sende inn svar. Ny boknøtt på sundag igjen!