Vi hjelper deg med julegåvene! 
print Wed 14. Dec 11 00:29

Julekatalogen er ajourført i per 13. desember kl. 14:00. Du rekk enno å kjøpe julepresangar både til deg sjølv og til andre. Vi ekspederer alle bestillingar innan 48 timar, helst same dagen. «Skreddarsydde» gåvekort i Nynorsk Antikvariat er også eit godt alternativ!

Du finn den ajourførte julekatalogen her: www.nynorskantikvariat.no/katalog/83b.pdf

Ein telefon til 37 16 66 66, eller ein e-post til tinging@nynorskantikvariat.no  - det skal ikkje meir, og du har løyst heile «julegåveproblemet»!