Boknøtta 18. desember 
print Sun 18. Dec 11 00:05

Vi skal fram til bok nummer to i ein nummeret romanserie på tre. Ho kom to år etter den første boka i serien. Samletittelen på trilogien assosierer eit av fylka våre; heimfylket til diktaren. Ja, han rekna seg nok heime der, sjølv om han i mange år budde i eit heilt anna fylke.

Forfattaren er diverre ikkje lenger blant oss, han vart ingen gamal mann; knapt 57 år. Men han rakk mykje medan han levde. Han skreiv mange bøker i ulike sjangrar, og somme av titlane hans var så originale at dei aldri vert gløymde.  Ikkje minst er dette tilfelle med boka som han fekk Tarjei Vesaas´ debutantpris for.

Når eg tenkjer tilbake på dei gongene vi møttest, så blir eg vemodig, det var gildt å vere saman med han, han var så triveleg og flink til å fortelja, det kunne bli seine nattetimar i godt lag.  

Forfattaren var også ein ypparleg kåsør og spaltist, underfundig, morosam og treffsikker. Barnebøkene hans får store og små til å hyle av latter den dag i dag, det er ikkje rart at bøkene hans er etterspurde antikvarisk, og vert dyrare og dyrare år for år.

Kva er namnet på forfattaren? Kva er tittelen på den andre boka i den nemnde trilogien?
Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no  innan torsdag 22. desember kl. 10.00. Du kan også sende tekstmelding til 92 82 90 98. Mellom dei som har rett svar vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.