Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 15. januar

I denne skjønnlitterære debuten frå 2004, prøver hovudpersonen å finne ut av meininga med livet, kjærleiken og religionen. Desse forholda heng saman, og slikt vert det roman av.

Året etter kom ho med ein roman til, også i denne arbeider personane med å skjøne liva sine og leve dei på beste måte.


Medan tittelen på den første romanen er særs så stutt; berre eit ord på tre bokstavar, har den andre romanen tittel på fem ord, og eitt av desse nylaga.

Forfattaren er vestlending og fødd i 1970. Hovudoppgåva hennar i historie frå 1996 tek for seg grunnane til at dei første katolske prestane ikkje skulle leva ut den erotiske kjærleiken.  

Kjem det fleire romanar frå denne forfattaren? Vi vonar det.

Ho liker elles å formidla av dei store kunnskapane sine i historie og religion. Gjennom Norsk Forfattersentrum tilbyr ho turnear og enkeltoppdrag. Ho er heller ikkje framand for å snakke om islandsk språk og målrøkt.

Kva er namnet på forfattaren? Kva er tittelen på debutromanen hennar frå 2004?

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 19. januar kl. 10.00 og bli med i trekkinga av eit gåvekort i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner. Du kan også sende inn svaret ditt på SMS til 92 82 90 98.

http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S00E4E54E-00E4E552
Sun 15. Jan 12 02:57