Boknøtta 29. januar 
print Sun 29. Jan 12 12:41

For ein del år sidan var eg med på eit forfattarseminar på «Mølstertunet» på Voss. Der var fleire gode førelesingar og eg lærte mykje om forfattaren, som hadde debutert alt i 1915, 26 år gamal. Forfattaren var bonde og ein markert personlegdom i bygda, han var også ordførar og banksjef.

Idar Stegane var som alltid godt førebudd og plasserte forfattaren og forfattarskapet hans i den norske bokheimen. Eg hugsar også foredraget, eller kan hende rettare kåseriet til Hans Skjervheim, som på sin eigen uhøgtidelege og improviserte måte tok oss med til oppveksten i heimbygda, der han godt minnest forfattaren og posisjonen hans mellom bygdefolket.

Boka vi skal fram til kom ut på Olaf Norlis Forlag same året som dei første fjernsynsbileta her i landet vart sende frå Tryvann. Og det kan høve å nemne; frisk og god biletbruk er eit særkjenne hos denne forfattaren.

Vi skal ha namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send løysinga di til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 2. februar kl 10.00. Du kan også sende svaret ditt på SMS til 92 82 90 98.