Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 29. januar

For ein del år sidan var eg med på eit forfattarseminar på «Mølstertunet» på Voss. Der var fleire gode førelesingar og eg lærte mykje om forfattaren, som hadde debutert alt i 1915, 26 år gamal. Forfattaren var bonde og ein markert personlegdom i bygda, han var også ordførar og banksjef.

Idar Stegane var som alltid godt førebudd og plasserte forfattaren og forfattarskapet hans i den norske bokheimen. Eg hugsar også foredraget, eller kan hende rettare kåseriet til Hans Skjervheim, som på sin eigen uhøgtidelege og improviserte måte tok oss med til oppveksten i heimbygda, der han godt minnest forfattaren og posisjonen hans mellom bygdefolket.

Boka vi skal fram til kom ut på Olaf Norlis Forlag same året som dei første fjernsynsbileta her i landet vart sende frå Tryvann. Og det kan høve å nemne; frisk og god biletbruk er eit særkjenne hos denne forfattaren.

Vi skal ha namnet på forfattaren og tittelen på boka.

Send løysinga di til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 2. februar kl 10.00. Du kan også sende svaret ditt på SMS til 92 82 90 98.

http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S00E6246E-00E62475
Sun 29. Jan 12 12:41