Boknøtta 19. februar 
print Sun 19. Feb 12 11:51

Ein kan snart opplyse for mykje, det er ein hårfin balanse dette å gjere boknøtta nett passeleg vanskeleg. Stundom vert ho for lett, andre gonger for vrien. I dag er det særskilt utfordrande, for boka vi skal fram til var kanskje den viktigaste av alle, når det galdt å skape rom for den nynorske barnelitteraturen. I ettertid ser vi det klårt, ho var av dei aller første nynorske barnebøkene skrive av ein nordmann for norske born.

Stoffet vart først trykt i eit barneblad, sidan vart stykka samla til bok, og denne boka kom i heile fire opplag; 1897, 1905, 1927 og 1945, vel nok vart ein bokstav i undretittelen brigda i 1927-utgåva.

100 år etter at dei første bladstykka stod på prent, og 90 år etter den trykte førsteutgåva, kom boka så ut på nytt, på eit lite forlag i Grimstad. Her er språket tilpassa den oppveksande slekta og boka illustrerert med nye teikningar. At det var eit forlag på desse trakter som såg det som si oppgåve å gje boka ut på nytt var slett ikkje tilfeldig.

Kva heiter forfattaren og kva er tittelen på boka?

Du kan vinne eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du sender svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 23. februar klokka 10.00. Du kan også sende svaret ditt  på SMS til 92 82 90 98