Boknøtta 11. mars 
print Sun 11. Mar 12 10:16

Kvar gong eg tenkjer på forfattaren blir eg glad. Han er ein inspirerande mann, den dag i dag, no i sitt 96-ande år. Det er alltid gildt å møte han. I 30 år har eg reknar han som ein god ven, og dei fine dedikasjonane han har gjeve meg gjennom åra er skattar i bokhylla mi heime.

Boka vi skal fram til i dag er ei «minnebok», som kom ut i 1981; ei forteljing om det militære livet hans, frå han i 1940 var med i slaget ved Fossum bru til Oslo byrett dømde han til 75 dagar fengsel på vilkår, for å ha fortalt offentleg om norsk spionasje mot eit granneland.

Den høgt dekorerte majoren fekk avskil i nåde i 1966, så tok han hovudfag i historie og skreiv ei hovudfagsoppgåve som har blitt ein antikvarisk godbit.

I det siste tiåret har NRK Fjernsynet sendt fleire gode reportasjar og ein film om forfattaren vår. Som historikar slost han i mange år mot den etablerte «sanninga» om norsk krigshistorie. I dag kan han syne til støtte for «kjepphestane» sine frå framståande historikarar frå heile verda. Det er ei glede å vite at han har fått oppleve nett dette. Få har vore meir oppteken av å få fram «den objektive historiske sanninga», det har kosta han både ære og venskap, derfor unner eg han det så inderleg at han «fekk rett» til slutt.

Kva heiter forfattaren og kva er tittelen på boka han gav ut i 1981?

Du kan vinne eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du sender svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 15. mars klokka 10.00. Du kan også sende svaret ditt  på SMS til 92 82 90 98