Boknøtta 18. mars 
print Sun 18. Mar 12 00:34

Denne gongen lyfter eg fram ein biografi i nynorsk språkdrakt, ført i pennen av ein lektor frå Valdres, med norsk, engelsk og folkeminnevitskap i fagkrinsen sin.

Forfattaren skriv godt og greitt og vi får innsikt i livet og livsverket til ein mangfaldige politikar, som døydde berre 56 år gamal, men fekk gjort meir enn dei fleste. Då han vart vald inn på Stortinget for Arbeiderpartiet i 1936, var han til då den yngste tingmannen med «fast sete», bolken før hadde han vore vararepresentant.

Han var odelsgut og sosialist, idealist og målmann, pressemann og aktivist, kooperatør og samfunnsbyggjar. Han studerte jus og vart advokat, for som han sa: «å hjelpe småkårsfolk til å få retten sin».

Under krigen var han krumptappen i oppbygginga av heimefronten i Valdres. I mars 1944 laut han røme til Sverige, der arbeidde han på det norske flyktningkontoret til han i mai kom seg over til London og vart utnemnd til distriktsspesialist for Milorg.

Etter krigen vart han ein sentral statsråd, men slett ikkje alltid samd i eitt og alt med sine kollegaer i regjeringa. Han vart gjerne nemnd som «leiaren for opposisjonen» i sitt eige parti, og han var ikkje heilt «uskuldig» i aksjonen som seinare har blitt kalla «Påskeopprøret».

Ja, denne karen fortente ein biografi, og boka vi spør om kom i 1982.

Kva heiter forfattaren? Kven er den biograferte, som er identisk med boktittelen?

Du kan vinne eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du sender svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 22. mars klokka 10.00. Du kan også sende svaret ditt  på SMS til 92 82 90 98