Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøta, påskedagen 8. april 2012

«Vi skal truleg møtast i morgon òg – og det gler eg meg til! Helsing frå ein 70-åring som er ung av sinn.» Slik har skrivaren helsa meg sommaren 1998, på tittelbladet i boka eg held framfor meg; ei diktsamling han hadde gjeve ut på eige forlag eit par år før. Helsinga syner både til tittelen på boka, og det at han dagen etter skulle kåsere om Olav Sletto. Det var i den Norske Bokbyen i Fjærland, og det var eg som hadde bedt han gjere det. Eg visste at det ville bli bra. Den røynde skulemannen hadde i si tid skrive hovudoppgåve i nordisk om «Per-bøkene» til Sletto.

Han som helsa «frå ein 70-åring» i 1998 er fødd i Stryn. Han har arbeidd som lærar i fleire skuleslag, men eg tenkjer helst på han som «høgskulemann». Det er ikkje så rart, for omframt å ha arbeidd i folkehøgskulen, var han også i si tid redaktør for bladet «Kristen folkehøgskule», han laga jubileumsskrift for skuleslaget, og skreiv bok om «Nordfjord Folkehøgskule».

Han har gjeve ut tre diktsamlingar, ei novellesamling, fleire bøker for barn og ei andaktsbok. Han er også representert i den nynorske andaktsboka «Rasteplassen» som Hanna Ruset gav ut i 1996.

Då Olav Sletto-selskapet vart skipa i 2001 var forfattaren vår ein av pådrivarane for dette gode tiltaket, som har synt livets rett, og som på ein framifrå måte har sytt for at Olav Sletto og bøkene hans ikkje vert gløymde.

Kva heiter forfattaren? Kva er tittelen på diktsamlinga han gav ut i 1996?

Du kan vinne eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du sender svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 12. april klokka 10.00. Du kan også sende svaret ditt  på SMS til 92 82 90 98http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S00EC45D9-00EC45E4
Sun 8. Apr 12 00:45