Boknøtta 15.4. er trekt 
print Thu 19. Apr 12 11:22

Boknøtta 15. april. Rett svar var: «I Dovre-sno» frå 1929 av Inge Krokann. Den første boka i firebandsverket om «Lo-ætta», som held fram med «Gjenom fonna» (1931, i to band), «På linfeksing» (1934) og «Under himmelteiknet» (1941). Gåvekortet på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat går til Sjur Høgberg i Husøysund. Gratulerer! Takk til alle som «knekte nøtta» og sende svaret sitt inn. Vel møtt til ny Boknøtt på sundag igjen.