Boknøtta 29. april 
print Sun 29. Apr 12 10:43

Eg har alltid hatt stor respekt for lærde folk som er i stand til formidle tankar og kunnskap med ord som alle forstår. Filosofiprofessoren som vi skal fram til i dag er ein av våre fremste i so måte; ein kjend essayist som har også skrive skjønnlitteratur. Han er fødd på Voss, men har budd lenge i Troms. Som filosof har han ikkje minst lete seg inspirere av Habermas.

Boka vi spør etter er ei essaysamling frå 1984, der vi mellom anna kan lese om åndslivet på Bergensbana, samtale om satanisme og tankar om moral. I føreordet seier han mellom anna: «..det akademiske systemet set tronge grenser for uttrykksmåten, og mange trur visst at dét er foreinleg med akademisk fridom. Mangt vert derfor utenkjeleg».

Filosofen vår meiner og syner at han treng andre skriverom for å bere fram tankar og tankesprang. Ved å utnytte «essayets fridom» til fulle let han oss få del i ei assosiasjonsverd vi kan gle oss i, lære av og ta med oss i liva våre.

Han skriv i tradisjonen frå Garborg og Vinje, eit av essaya i boka kallar han «Ferdaminne», og vi siterer herifrå: «I sine ‘Levnetsbeskrivelser’ viser Gjest Baardsen seg som moralfilosof og som pikaresk forteljar. Skriftene hans er diverre for store til å ha med på fly-reiser. Dei burde finnast i pocketutgåve. Montaigne og Holberge finst det små utval av. Montaigne tek opp tråden frå dei antikke livsførselsfilosofane, særleg skeptikarane. Når ein sit i fly, vil tanken lett kome til å streife desse førelauparane.  – Skeptikaren Pyrrho var eingong på havet då stormen bles opp. Dei som var om bord rekna med at timen var komen. Dei fleste ottast døden. I båten var også ein gris. Grisen slufsa og åt framleis. Pyrrho peika på grisen. Der såg han løysinga på dei gåter som vismenn stridde med. Den ataraxia, den sjelefreden som viste seg i griseåtferda var livsens høgaste mål, meinte Pyrrho.»

Kva heiter forfattaren? Kva er tittelen på essaysamlinga hans frå 1984?

Du kan vinne eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du sender svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 3. mai klokka 10.00. Du kan også sende svaret ditt på SMS til 92 82 90 98.