Boknøtta 6.mai 
print Sun 6. May 12 08:43

I 1991 debuterte ei kvinne med ei diktsamling på Det Norske Samlaget. Alt i opningsdiktet slår ho an ein tone som gir oss store voner om eit spanande forfattarskap; ho vil teikne eit portrett og ho vil bruke «mykje grønt».

I dag kan vi konstatere at ho representerer eit vesentleg forfattarskap, ho har prøvd ut nye og ulike måtar å skrive på. Det spenner vidt både i sjanger og form. Ho har for lengst skrive seg inn i norsk litteratursoge, men vi trur at ho enno ikkje har skrive den beste boka si. Om det er rett vil ho kunne hente enda meir heider og ære, både heime og i ute.

Det er ikkje mange månadane sidan ho vart feira for rundt år, feira for ærefulle prisar har ho vorte mange gonger.
Det grøne er også vesentleg i romanen hennar frå i fjor, med tittel svært lik ein gatestubb på Grünerløkka. Boka markerer enda eit gjennombrot i forfattarskapen og fekk uvanleg god mottaking. Vi tilrår ho på det varmaste! Tankane går raskt til Miguel de Cervantes «Don Quijote fra La Mancha», og forfattaren innrømmer gjerne at det her er ein samanheng.

For dei som sit med debutboka hennar i handa kan det opplysast at det på baksida står at forfattaren er fødd i 1963, men det er altså feil.

Kva heiter forfattaren? Kva er tittelen debutboka hennar frå 1991?

Du kan vinne eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du sender svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 10. mai klokka 10.00. Du kan også sende svaret ditt på SMS til 92 82 90 98.