Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 20. mai

Erling Lægreid heldt minnetalen i bålferda hans. Eg var der som offisiell representant for Dag og Tid. Diverre møtte eg han aldri i levande livet, men eg hadde høyrt mykje godt om mannen. Ein legende, kan vi seie; kom rett frå Kairo, der han arbeidde for dei sameinte nasjonane, til Oslo, der han skulle vere med å realisere den nystarta nynorskavisa, som hadde teke mål av seg til å bli det norske svaret på «The Observer» eller «Der Spiegel».

Fleire store menn har vore nemnde som «røysta frå London», forfattaren vår var ein av desse. Rett etter krigen var det mange som skreiv heltesoger, «vår mann» skreiv også, men merkte seg ut som ein påliteleg og nøktern reportar; boka vi skal fram til talar for seg.

Ho er tileigna: «Den ukjende norske soldaten i kampen om Havet 1940-1945» - krigsseglaren, som i etterkrigsåra gjerne kjende seg gløymt, om han for livet var merkt.

Tittelen på boka speglar ferda til regjeringa og kongen, frå dei laut røme frå hovudstaden den 9. april 1940 til folkejubelen braut laus fredsvåren, og båten med kronprins Olav om bord klappa til kai i Oslo. Ho byggjer på forfattaren sine «dagboksblad» frå 17. april 1940 til 14. mai 1945. Fleire av tekstane er identiske med manuskripta som vart lesne opp i radiosendingane frå London.

Kva er namnet på forfattaren? Kva er tittelen på boka, som kom på marknaden i 1946?

Send svaret ditt på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 24. mai kl. 10.00.  Du kan også sende løysinga som SMS til 92 82 90 98.

Mellom dei som svarar rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S00F1975B-00F1975D
Sun 20. May 12 09:07