Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Boknøtta 3. juni

Ikkje mange har eg likt så godt, rekna så på som ven, og beundra slik som denne heidersmannen. Boka vi skal fram til gav han ut i 1987 og ho laut trykkjast i to opplag.  Tittelen er ei takk. Han kunne takke for at han overlevde den verste torturen.

Det eksemplaret eg sit med i handa gav han meg til 40-årsdagen. I helsinga på fribladet takkar han meg for «eit fint venskap og eit gjevande samarbeid gjennom dei mange år». Han seier seg lei for at han ikkje kan vere med i dagen min, av di han er på ny tur med «Dei kvite bussane».

I 1945 kom han heim med dei «ekte» Kvite bussane. I takksemd for berginga, og for å lære nye generasjonar kvifor dei måtte ta vare på demokratiet, brukte han mykje av pensjonisttida si på bussreiser for ungdom til konsentrasjonsleirane i Tyskland og Polen.

Då han døydde for 13 år sidan bad ei avis meg skrive minneord. Her skreiv eg mellom anna: «… var ikkje redd for noko. Han var den tøffaste politikaren eg nokon gong har kjend. Han sa det han meinte, han kjempa den kampen han trudde på, og han var ikkje lett på labben. Omsynet til eigen politisk karriere var heilt uvesentleg, i høve til å få gjennomslag for noko han meinte var rett og godt. At han likevel vart attvald gong etter gong syner kva kvalitetar han representerte.» Ansienniteten hans på Stortinget vart heile 20 år og 84 dagar.

Velfortent vart han heidra på mange vis; frå «Årets setesdøl» til «Kongens fortenestemedalje i gull».

Kven var denne heidersmannen?
Kva er tittelen på boka hans frå 1987?

Send svaret ditt på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 7. juni kl. 10.00. Du kan også sende SMS til 92 82 90 98. Mellom dei som svarar rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S00F3E136-00F3E13A
Sun 3. Jun 12 07:53