Boknøtta 24. juni 
print Sun 24. Jun 12 08:53

Det kom ut mange små kjekke bøker på Rune forlag i Trondheim. Ei av desse av ein prest og presteson, som skreiv uhøgtideleg og hyggeleg om far og mor og oppveksten sin.
Minna var mange frå ein fargerik oppvekst i ein stor barneflokk på fleire prestegardar. Om forfattaren kan vi elles opplyse at han som sokneprest opna kyrkja si for ordinasjonen av den første kvinnelege presten her i landet.

Han skreiv fleire bøker om far sin, mellom desse ein biografi på Aschehoug forlag, men boka vi skal fram til i dag rekna han ikkje som biografi, heller ei samling minnestykke, noko som også det stutte ordet, som er undertittelen på boka vitnar om.

At innleiinga har tittelen «Preludium» er naturleg, første setninga i boka lyder: «Kor festleg det var, …» og slår an tonen. Det er mange artige fotografi i denne vesle boka; mellom desse «Mor og far som brurfolk 5. mars 1897». Eit flott par, far i full «prestemondur» og mor i staseleg brurkjole med slep. Dette var andre kona til presten og vigsla gjekk føre seg i Drammen på 18-årsdagen hennar.

Eit anna forvitnelag bilete er når «prestefaren» handhelsar farvel med oberst Henrik Angell, som har vore på vitjing. Her ser vi også forfattaren vår som kusk, klar til å skysse obersten med hest og vogn.

Det tredje bilete eg trekkjer fram er frå 75-årsdagen til gamlepresten, der han er fotografert ilag med mellom andre Arthur Klæbo og Tordis og Alfred Maurstad.

Kva heiter forfattaren?
Kva er tittelen på boka, som kom ut det året Heinrich Böll fekk Nobelprisen i litteratur?

Send svaret ditt på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 28. juni kl. 10.00. Du kan også sende SMS til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.