Boknøtta 1. juli 
print Sun 1. Jul 12 00:09

Ei kjend og kjær røyst. Ein pioner på sitt felt. Dugande og respektert over alt, og meir imitert enn mest alle andre norske kjendisar. Ein ærefull pris ber namnet hennar, sjølv er ho utnemnd til riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden.

I dei fleste norske heimar står ei bok ho har skrive, eller i alle fall redigert, sjølv har eg mange, og ei av dei er ei rutete.

Men boka vi skal fram til i dag er i ein annan sjanger. Ei lita bok om opplevingane hennar i Afrika på 1960-talet. Ho gjorde då fredskorpsteneste i Uganda. Oppgåvene var langt på veg dei same der som her; om folkeopplysning og helse vel var enda viktigare der.

Boka kom ut i 1970 og er vel verd å lese. Forfattaren reflekter over det å vere vestleg kvinne og folkeopplysar i Afrika, om store utfordringar, og mange problem. Ho fortel levande og greitt om menneska ho møtte, og vart glad i, og deira gleder og sorger. Boka har også fleire bilete som illustrerte møta hennar med land og folk, i by og bygd.

Kven er forfattaren?
Kva er tittelen på boka?

Send svaret ditt på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 5. juli kl. 10.00. Du kan også sende SMS til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.