Boknøtta 15. juli 
print Mon 16. Jul 12 10:08

Han heitte «Kristen», og det var han! Ekte sosialdemokrat var han også; melde seg ut av «Det Norske Arbeiderparti» då tilhengjarane av «Moskva-tesene» fekk fleirtal på landsmøtet i 1921. Student 1899, uteksaminert frå Krigsskulen i 1900 og teologisk embetseksamen i 1905. Liberal teolog og eit varmt menneske.

Bondesonen frå Hedemark, den sannsøkjande idealisten, gjorde ein «Günter Wallraff» som  jarnbaneanleggsarbeidar i 1910, og i tidsskriftet «Kirke og kultur» lyfte han «slusken» opp og fram.

Prest og prost, vyrd og kjær, i eit langt liv i Nord-Noreg. Han vart kalla både kyrkjehøvding og pasifist. To idealistiskse søner miste han, den eine i den spanske borgarkrigen i 1937, den andre i 2. verdskrigen. To ektefeller hadde han, den siste samla ein bundel av preikene hans og fekk dei utgjevne på Dreyers Forlag det året «momsen» vart innførd her i landet.

Det er denne boka vi skal finne fram til; ei preikesamling med innleiande kapittel av prestekone nummer to og ein kollega frå Nord-Noreg.

Han var kritisk til rettsoppgjeret etter krigen, og særskilt meinte han at dødsstraffa var forkasteleg. På eit kyrkjemøte i Svolvær i fredsåret 1945 proklamerte han at han hadde hatt det godt under krigen, for då stod han saman med dei som leid urett. No har han det ikkje godt, fordi han stund om anna lyt stå saman med dei som gjer urett.

Kva er namnet på presten og prosten som vi skal fram til?
Kva er tittelen på boka med skriftene hans som kom ut på Dreyers Forlag?

Send svaret ditt på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 19. juli kl. 10.00. Du kan også sende SMS til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.