Kristen Skjeseth og boka «Skrifter og taler i utvalg» 
print Thu 19. Jul 12 10:04

Dei rette svara på Boknøtta 15. juli var Kristen Skjeseth og boka «Skrifter og taler i utvalg». Gåvekortet går denne gongen til Odd Brovold i Oslo. Gratulerer! Takk til alle som sende inn svar og velkommen igjen til ny Boknøtt på sundag som kjem.