Boknøtta 22. juli  
print Sun 22. Jul 12 09:15

Det er mangt godt ein kan seie om Brumunddal, kommunesentret i Ringsaker; tettstaden som fekk status som by 1. januar i fjor. Eg kjenner personleg fleire særdeles kjekke menneske, som utan å blunke vedkjenner seg opphavet sitt ved elva «Brumunda» og heiar på fotballaget Brumunddal Fotball. Seinast denne veka selde eg i antikvariatet den framifrå jubileumsboka «I motgang og medgang. Fotballen i Brumunddal gjennom et århundre», ført i pennen av den dugande og produktive forfattaren Thor Gotaas.

I 1985 vart det trykt ei illustrert bok med dikt for born på Hagen Offset i Brumunddal. Det var Det Norske Samlaget som hadde plassert trykkeriordren der. Det skulle syne seg at boka vart ein suksess og utseld frå forlaget. Ho kom seinare i nye opplag, men desse kan på igjen måte måle seg med originalen frå Brumunddal.

Det mest fantastiske med denne boka er likevel at ho vart eit samle- og kultobjekt 19 år etter at ho kom ut. Det skuldast ei musikalsk «landeplage» som fekk både unge og gamle i godt humør.

Om forfattaren er det meste sagt dette året, han må vere den mest gjennomfeira 60-åringen i Den norske forfatterforening.

Om illustratøren kan vi fortelje at ho er fødd to år før forfattaren og ber etternamnet til bestefaren, som også var ein kjend forfattar. Som vi veit er det Jon Fosse som vart heidra med bustad i Grotten, men også denne prislønte kunstnaren var på tale til å flytte inn i Statens æresbustad etter Arne Nordheim.

Oppgåva denne gongen vert såleis tredelt:
1. Namnet på forfattaren
2. Tittelen på boka
3. Namnet på illustratøren

Send svaret ditt på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 26. juli kl. 10.00. Du kan også sende SMS til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.