Boknøtta 29. juli 
print Sun 29. Jul 12 09:10

Det er «olsok» og det høver med ei oppgåve som knyter tanken vår til «Olavs-arven».
På tittelbladet står det «Paa norsk ved …. Umsetjingi er godkjend av kyrkjestyre». Boka kom ut i «Kristiania» i 1899. I dag tyder «norsk» bokmål og nynorsk, den tid tydde «norsk» i tradisjonen «det nye landsmålet», eller nynorsk som etter kvart vart den ålmenne nemninga.

Boka vi sit med i handa er ikkje stor, men i ulike utgåver, av ymse forfattarar, var ho pensum for så godt som heile det norske folk i fleire generasjonar. Ho gjorde litt meir greie for omgrepa i ei endå meir spreidd, og endå mindre bok, som første gongen kom ut i Tyskland i 1529.

Forfattaren av «Boknøtt-boka» denne gongen var reiarson og teolog, prest og redaktør. Bokmålsvarianten av boka kom ut i ei rekkje opplag, i ein bolk på heile 69 år, og var i si tid ei religionspedagogisk nyvinning.

Omsetjaren var ikkje mindre kjend; høgskulemannen tala jamt på dei store Olsok-stemnene i mellomkrigstida og heldt «Olavs-fana» høgt på alle vis. Då han i 1925 konverterte til «Moderkyrkja» vart det «ramaskrik» og stortingsdebatt.

Vi spør denne gongen etter forfattar, omsetjar og boktittel.

Send svaret ditt på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 2. august kl. 10.00. Du kan også sende SMS til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.