Boknøtta 5. august 
print Sun 5. Aug 12 14:25

Det første eg gjorde i dag, etter å ha pussa tennene mine, vår å pakke ned eit 25-bands historieverk til tannlækjaren på Vegårshei. Det er noko merkeleg med tannlækjarar; dei er gjerne meir kulturelle enn folk flest. Kan hende får dei ikkje realisert nok av det dei har i seg gjennom yrkesutøvinga? Skuletannlækjaren min frå barndomen; Åse Røynstrand på Voss, var slett ikkje elska for sitt heller hardhendte orale handtverk, men som skribent og kåsør var ho beundra, som framståande stilist hadde ho far sin, Erik Eggen å likjast på; han omsette boka hans Job i «Fyrebelsbibelen» som Studentmållaget i Oslo gav ut i 1921, med økonomisk trygd frå Vestmannalaget i Bergen – og no nærmar vi oss dagenes oppgåve.

Boka er skriven av ein tannlækjar som i sine beste år la trekkjetonga på hylla og brukte resten av livet sitt til forfattar- og redaktørgjerning. Han er borte no, men eg kunne rekne han som ven. Då vi starta opp med Nynorsk Antikvariat i 1989 kunne han ikkje få fullrost nok det framifrå tiltaket! Biografien vi skal fram til kom ut i Bergen for ti år sidan. Som alt denne tannlækjaren gjorde, er det grundig og skikkeleg arbeid. Den biograferte fortente det, han også var forfattar og bladman, men òg mykje meir; målreisar, fruktdyrkar og organisasjonsmann. Han var ein «brennande» idealist, mest blasfemisk å bruke det ordet, for fyrstikkfabrikken hans gjekk opp i flammar!

Vi spør denne gongen etter forfattar og boktittel.

Send svaret ditt på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 9. august kl. 10.00. Du kan også sende SMS til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.