Gratulerer Inger Marie Urkedal i Tresfjord! 
print Thu 9. Aug 12 11:18

Boknøtta 5. august er knekt og trekt. Tannlækjaren, redaktøren og forfattaren Jostein Krokvik skreiv boka: (Vestmannalagsreisaren og målreisaren) Henrik Krohn 1826–1879: bergensar og sogndøl, bladmann og diktar, fyrstikkemakar, hagemann, kulturbyggjar. Premien; gåvekortet på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat går denne gongen til Inger Marie Urkedal i Tresfjord. Gratulerer! Takk til alle som sende inn svar.