Boknøtta 12. august 
print Sun 12. Aug 12 09:18

«Jon og Morten går i sjuande, og dei er kanskje ingen skuleljos. Store bråkmakarar er dei vel heller ikkje, men dei kjenner seg urettferdig medfarne, særleg av lærar Bakkenes. Så får dei ein merknad i meldingsbøkene sine, ein merknad som dei meiner mange andre også burde ha fått. Då grip dei til ein uvanleg utveg, og no tek ting til å henda. Alt i alt har det vorte ei spennande bok, truleg mest høveleg for ungdom og store born».

Slik er baksideteksten på boka som kom ut i 1983. Ho vert rekna som debuten hans. Solveig Muren Sanden teikna omslaget. Året etter kom forfattaren med ei barnebok til.

Seinare har han sett djupe spor etter seg som redaktør, sakprosaforfattar og lokalhistorikar. Stavanger Aftenblad fann det på sin plass å heidre han med statuetten sin.

Vi skal fram til ein mangfaldig kulturpersonlegdom som det er vel verdt å trekkje fram. Sjølv har han i forfattarskapen sin trekt fram krigstid og mellomkrigstid, heimevernet, kaiar og fjellvegar, bussar og rutebåtar, stolar og kraftverk, fjordar og fjell, kyrkjer og bedehus, og mykje, mykje meir.

Men det er barneboka hans frå 1983, der tittelen er eit ord på 12 bokstavar, som vi spør etter. Kva heiter forfattaren og kva er boktittelen.

Send svaret ditt på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 16. august kl. 10.00. Du kan også sende SMS til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.