Katalog 86 er her! 
print Mon 13. Aug 12 16:50

Gode bokkundar!
Det har vore ein god julimånad i antikvariatet. Mange av dykk har vore innom; takk til
kvar og ein! Men sommaren er ikkje slutt, om enn han er på hell. Eg vil tru at mange kjenningar
på ferietur framleis vil stikke innom og sikre seg godt lesestoff. Folk trivst her. Eit
bokhus på tre høgder med 65 000 eksponerte bøker er det verdt å vitje.
Katalogen denne gongen byr på mykje juridisk litteratur, men slett ikkje berre det. Som
alltid er det ei fin blanding av skjønnlitteratur og faglitteratur. Ikkje minst byr vi på ein heil
del lokalhistorie, som det alltid er stor interesse for.
Vi har no 14 000 kundar over heile verda, men vi tek gjerne imot fleire. Kjenner du
nokon som du trur kan ha interesse av katalogane og nyhendebreva våre, så be dei ta kontakt;
vi skal ta godt imot dei.
Så vonar vi de tek godt imot Katalog nr. 86!