Boknøtta 16. september 
print Sun 16. Sep 12 08:14

Dei gamle lærarane var som poteta, dei kunne brukast til alt. Han vi skal fram til i dag skreiv barneforteljingar, sette om klassiske barnebøker frå framande språk og tok på femtitalet ansvaret for revideringa av nynorskutgåva av ei kjend lesebok.

George V hadde vore konge i Storbritannia i ei veke då læraren vår vart fødd i ei bygd på Vestlandet. Han debuterte som forfattar det året den britiske kolonien India vart oppløyst, og Pakistan og India vart eigne land.

Det har kome mange dugane folk frå denne bygda, som var eigen kommune frå 1. januar 1868 til 1. januar 1964, då ho igjen vart innlemma i kommunen som dei seier er vidare enn verda.

Stol ikkje heilt på Wikipedia når du skal knekke boknøtta denne gongen (Ja, dette verdsomspennande dugnadsverket kan snøgt rette opp feilen). Men den institusjonen som skal halde greie på bøkene her i landet har full kontroll, denne gongen også.

Det er debutboka vi skal fram til, ei barnebok som kom ut på Aschehoug. Han som laga teikningane til forteljingane, og omslagsteikninga på boka, var den gongen 27 år, etter kvart vart han ein av våre store illustratørar og skreiv også sine eigne bøker. Ja, han har til og med fått sitt eige museum i heimbygda.

Vi spør etter forfattar, boktittel og illustratør.

Send svaret ditt på e-post til tinging@nynorskantikvariat.no innan torsdag 20. september kl. 10.00. Du kan også sende SMS til 92 82 90 98. Mellom dei som svarer rett vert det trekt eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat.