Nynorsk antikvariat

.
E-post: tinging@nynorskantikvariat.no
www.nynorskantikvariat.no

Vetle-Jens

Grete E. Skjelberg i Sandefjord knekte boknøtta 16. september og kom fram til Vetle-Jens av Nils Bjørgås illustrert av Kjell Aukrust. Det var rett svar og vi gratulerer med gåvekortet i Nynorsk Antikvariat på 250 kroner. Takk til alle som sende inn svar og velkommen til ny Boknøtt på sundag igjen.


http://www.nynorskantikvariat.no/Innhold/S0100B8E7-0100B8EF
Thu 20. Sep 12 13:23